TAGJAINK
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

•  Bukta Imre
•  Nagy Ernő
•  Papp Lajos
•  Varga Éva
•  Vass Tibor

Kabdebó Lóránt
Kabdebó Lóránt

1936. augusztus 9., Budapest
bolkab@gold.uni-miskolc.hu


1958-ban az ELTE magyar-történelem szakán végzett. 1961-ben egyetemi doktor,  1968-ban kandidátus, 1990-ben az irodalomtudomány doktora. 1958-63 között a miskolci Közgazdasági Technikum, 1963-70 között a Földes Ferenc Gimnázium tanára. 1970-72-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum főmunkatársa, 1972-89 között osztályvezetője, 1989-1991-ben tudományos tanácsadója. 1989-93-ban a Janus Pannonius Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. 1993-tól a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének igazgatója, az Új Magyar Irodalomtörténeti Tanszék majd a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. 1993-1994-ben a Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkára, 1993-1998 között Irodalomtörténet c. folyóirat főszerkesztője. 1960-tól tagja a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak, 1970-től a Magyar Írószövetségnek. 1991-1992-ben a Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkára.
Díjai: 1969 Miskolc irodalmi díja, 1983 Mikes Kelemen Kör plakettje, Amszterdam, 1986 Miskolc városért díj, 1989 Szabó Lőrinc-díj, 1990 MAOE irodalmi díja, Bölöni-díj, 1997 Iskolateremtő Mestertanár elismerés (OTDK), 1998 Herman Ottó-díj, 1998 Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, 1999 Signum Aureum Universitatis (Miskolci Egyetem) kitüntetés; Jubileumi egyetemi emlékérem kitüntetés, 2001 Bölcsészettudományi Karért: Kari kitüntetés. Kötetei: Dajka Gábor költői pályája, 1968; Szabó Lőrinc lázadó évtizede,  Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest, 1970; Útkeresés és különbéke Szabó Lőrinc 1929-1944 között Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1974; Szabó Lőrinc hévízi versfüzete, 1980; Az összegzés ideje, Szabó Lőrinc 1945-57, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980; Versek között, Magvető Kiadó, Budapest, 1980; A műhely titkai, Kozmosz Kiadó, Budapest, 1984; Szabó Lőrinc  Gondolat Budapest, 1985; Lakatos István monográfia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986; Az Újhold költői, Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 1988; „A magyar költészet az én nyelvemen beszél”, A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében, Argumentum Kiadó, Budapest, 1992; Sorsfordító pillanatok, Beszélgetések írókkal, Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1993; Jánosy István monográfia, Életünk Könyvek, Szombathely, 1995; Vers és próza a modernség második hullámában, Argumentum Kiadó Budapest, 1997.