TAGJAINK
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

•  Bukta Imre
•  Nagy Ernő
•  Papp Lajos
•  Varga Éva
•  Vass Tibor

Kozák Imre
Kozák Imre

1930, Gór

3525 Miskolc, Dózsa György u. 14.
46/ 354 810

elnökhelyettes
Miskolci Akadémiai Bizottság
Miskolc, Erzsébet tér 3.

Középiskoláit Szombathelyen végezte, gépészmérnöki oklevelét 1953-ban a Miskolci Egyetemen végezte. Életútja az egyetem Mechanikai Tanszékéhez kötődik: demonstrátor (1951-53), ösztöndíjas aspiráns (1953-56), adjunktus (1956-61), docens (1961-68), professzor (1968-2001), professzor emeritusz (2001-), tanszékvezető (1971-1993), akadémiai tanszéki kutatócsoport vezetője (1971-93). Kezdeményezően és tevékenyen  részt vett egy olyan képzés elindításában (1966) és megvalósításában, amely a mechanika elméletének és gépészmérnöki alkalmazásának magasabb szintű megismertetését tekintette fő oktatási célkitűzésének (a hallgatók felkészültségét segítette az általa írt differenciálgeometriai, kontinuum-mechanikai és héjelméleti füzetsorozat), a képzésben részt vettek közül 2007-ben 6-an egyetemi professzorok. Előadásokat tart Kontinuum-mechanika címmel doktoranduszoknak (1992-). Egyetemi szintű megbízatásai: tudományos rektorhelyettes (1967-70, 1980-83), általános rektorhelyettes (1972-78), Egyetemi Tanács tagja (1967-96), Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Tanácsának tagja (2001-), Műszaki Természettudományi Habilitációs Bizottság tagja (2003-). Tudományos pályája: műszaki tudomány kandidátusa (1961), Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1995), tag az MTA mechanikai tudományos bizottságaiban (1960-), az MTA Miskolci Területi Bizottságának tagja (1990), elnöke (1996-2002), alelnöke (1993-96, 2002-2005). Képlékenységtani Kollokvium szervezése (Miskolc, 1967), Magyar Mechanikai Konferencia szervezése (négyévenként Miskolcon 1971-től), a Journal of Coputational and Applied Mechanics folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (2001-). Publikációinak száma (szerző, társszerzőként): tudományos értekezés: 2; tudományos könyv: 6; tudományos közlemény: 114; egyetemi tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet: 57; egyéb publicisztika: 53. Fő oktatási, kutatási területei: statika, dinamika, szilárdságtan, rugalmasságtan, képlékenységtan, kontinuum-mechanika, az alakváltozási tenzormező kompatibilitása, a rugalmasságtan duál rendszere, általános héjelméletek, kontinuum relatív mozgása, tenzormezők objektív idő szerinti deriváltjai, rugalmas egyensúlyi konfiguráció stabilitása követő terhelés esetén. A Miskolci Városszépítő Egyesület első elnöke (1983-90). A MAB Klub első elnöke (1984-96). Kezdeményezte a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának megalakulását (2000). A Vox Privinciae Borsod-Abaúj-Zemplén Megye kuratóriumának elnöke (2002-). Kitüntetései, elismerései: Munka Érdemrend Arany Fokozata (1978), Apáczai Csere János-díj (1988), Miskolc Város Díszpolgára (1997), Széchenyi-díj (1999), Miskolci Egyetem Díszdoktora (2001). Nős, egy lány és egy fiú gyermeke van. Hobbija a csillagászat, a térképek.