TAGJAINK
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

•  Bukta Imre
•  Nagy Ernő
•  Papp Lajos
•  Varga Éva
•  Vass Tibor

Bán András

Budapesten, 1951-ben született. Műkritikus, egyetemi oktató. 1975-ben az ELTE ma-tematika-művészettörténet szakán, 1976-ban a MÚOSZ újságíró-iskolájában végzett. 2005-ben a Debreceni Egyetemen filozófiából doktorált.
1977-ben a  Bartók ‘32 Galéria vezetője. 1978–1980-ban a Fiatal Képzőművészek Stúdiójá-nak elnökhelyettese, 1980–1981-ben a Sárospataki Képtár avantgárd gyűjteményének vezető-je. 2003–2004-ben a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának, 1996–1997-között a Makói Grafi-kai Művésztelep, 1997-ben a miskolci Germination művészeti műhely titkára. 1984–1994 között az ELTE-n vizuális antropológiát, 1988–1991 között a JPTE-n művészetelméletet ad elő. 1992–1995-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1996–2007-ben a Szellemkép fotó-iskola, 2001–2004-ben a Magyar Iparművészeti Egyetem, 2003–2007-ben a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem, 2006–2007-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem meghívott előadója. 1992–1995 között a JATE tanársegédje, 1996–2000-ben a KLTE óraadója. Dolgo-zott az Élet és Irodalom (1974–1990) és a Látóhatár képszerkesztőjeként (1977–1990), az Élet és Irodalom szerkesztőjeként (1990–1991), volt a Művészet folyóirat gyakornoka (1975-1976), a Magyar Nemzet műkritikusa, a kulturális rovat helyettes vezetője (1981–1990), a Népszava főmunkatársa (1990-1991), a Magyar Lettre Internationale művészeti vezetője (1991–2000). 1999-től a Műértő fotórovatának gondozója. 1993–tól a Miskolci Egyetem Kul-turális és Vizuális Antropológia Tanszék egyetemi docense, 1993–1999 között tanszékvezető helyettese; a Miskolci Galéria művészeti tanácsadója.
Tagja a Magyar Képzőművészek Szövetségének, a Magyar Fotóművészek Szövetsé-gének, a MAOE-nak, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének. 1991–1996 között a MKM Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj kuratóriumának, 1998–tól a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma kortárs művészeti vásárlási bizottságának tagja. Alapító tagja a Kultu-rális Antropológiai Társaságnak, az AICA Magyar Tagozatának. Tagja a Debreceni Akadé-miai Bizottság Művészettörténeti Munkabizottságának és a Miskolci Akadémiai Bizottság Művészettörténeti Munkabizottságának, a NKÖM Derkovits Képzőművészeti ösztöndíj kura-tóriumának. 2004–2006 közöt a Nemzeti Kulturális Alapprogram Fotóművészeti Szakmai Kollégiumának, 2007–től a az AICA Magyar Tagozatának elnöke.
1973 óta közöl kritikákat, tanulmányokat, kismonográfiákat a kortárs magyar képző- és fotóművészetről (többek között: Művészet, Mozgó Világ, New Hungarian Quarterly, Je-lenkor, Fotóművészet, Fotó, Filmkultúra, Élet és Irodalom, Magyar Nemzet, Magyar Lettre Internationale, Műértő Új Művészet, Balkon, Magyar Iparművészet, Fotóművészet, Magyar Építőművészet, Iskolakultúra, Kritika, Orpheus, Magyar Szemle, Holnap, Új Holnap, Hungarian Quarterly, Landstrich, European Photography, Grapheion).
Önálló és társszerzős könyvei többek között: Gyulai Líviusz, Budapest: Corvina, 1976 /Műhely/; Kéri Ádám, Budapest: Képzőművészeti Kiadó, 1984 /Mai magyar művészet/;A lakás romantikája, Budapest: Corvina, 1987 /A szép otthon/; Szentendre, An Art Guide. Né-met és olasz nyelven is; Budapest: Képzőművészeti Kiadó, 1991; Varga Éva, Miskolc: Mis-kolci Galéria, 1997; Koronczi Endre, Budapest: a művész kiadása, 1998; Bukta Imre, Buda-pest: Új Művészet Kiadó, 1998. Társszerző: Novotny Tihamér; Fotó Homonnai. Egy makói fényképészcsalád hagyatéka. Társszerzők: Szabó Magdolna és Szűcs Tibor. Kecskemét: Ma-gyar Fotográfiai Múzeum, 1998 /A magyar fotográfia történetéből 11. /;Bukta Imre, Buda-pest: A38, 2006.
1973-ban a Magyar Fotóművészek Szövetsége, 2002-ben a Soros Alapítvány, 2004-ben és 2006-ban a MAOE alkotói ösztöndíjasa. 2005-ben az AICA Magyar Tagozatának ku-tatói ösztöndíját nyerte el. 2006-ban Németh Lajos-díjat kapott.