TAGJAINK
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

•  Bukta Imre
•  Nagy Ernő
•  Papp Lajos
•  Varga Éva
•  Vass Tibor

Cs. Varga István

Cs. Varga István (Kapuvár, 1946. febr. 11.) irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, az ELTE BTK tanára. A győri Bencés Gimnáziumban érettségizett, 1970-ben a debreceni egyetemen szerzett magyar-orosz szakos diplomát. Három éven át tanított az edelényi gimnáziumban, öt éven át az egri Tanárképző Főiskolán. 1978-tól 1984-ig a debreceni egyetem orosz irodalmi tanszékének oktatója. 1984-től tanított az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának Irodalomtudományi Tanszékén, 2006-tól az ELTE BTK Kultúra- és Irodalomtudományi Intézetének irodalomtörténész professzora.

1973-tól családjával együtt Egerben lakik. 1974-ben egyetemi doktori címet, 1984-ben kandidátusi, 1995-ben pedig PhD fokozatot szerzett. 1999-től habilitált professzor.

1978-tól 12 éven át a miskolci Napjaink, 1984-től 8 éven át a tatabányai Új Forrás, 1986-tól pedig a hatvani Délsziget, majd pedig az egri Új Hevesi Napló szerkesztésében működött közre. Jeszenyin- és Németh László-kutató. Az ars sacra, irodalmunk szakrális vonulatának kutatója. Ezt a szaktárgyat négy éven át tanította is az egri teológián. 1996-tól a Károli Gáspár Református Egyetemen négy szemeszteren át speciális kollégiumot vezetett Németh László életművéről. 1985-től kezdve számos egyetemi doktori, kandidátusi, PhD- habilitációs disszertáció opponensi feladatát látta el. Számos hazai és nemzetközi konferencián vett részt előadóként és szervezőként. Szerkesztésében és utószavával jelent meg Egerben, 1980-ban a Hevesi útrahívás című antológia. 2007-2008-ban, az Apor Elemér emlékév szervező bizottságának elnökeként eredményes munkát végzett.

35 megjelent könyvet szerkesztett és lektorált. Tanulmányokat publikált német, orosz és angol nyelven. A Magyar Írószövetség, a Magyar Katolikus Újságíró Szövetség, a Magyar Hungarológiai Társaság tagja, a Németh László Társaság alapító titkára, a Tokaji Írótábor, a Szláv Történeti és Filológiai Társaságnak tagja, az Oroszország Népei Történeti Sorozat, a Duna-part és az Új Hegyvidék c. folyóirat szerkesztőségének munkatársa. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatának elnöke, a Kölcsey Társaság vezetőségi tagja. Szakmai konferenciák, kulturális rendezvények gyakori előadója.

Önálló könyvei: Jeszenyin világa. Európa Kiadó, 1986. 350. o. Utak és távlatok. (Eger és a régió irodalmi múltjáról) Miskolc,1986. 194. o. Tanújelek.Tanulmányok Németh Lászlóról. Magvető, 1987. 301. Hevesi és borsodi tájhazában. (Eger és a régió kortárs irodalmáról)Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó 1997. 145. o. Szent művészet II. Tanulmányok költészetünk szakrális vonulatából. Édes hazánkért, Magyarországért – Xénia Kiadó. Bp., 2000. 303.o. Adósságtörlesztés. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2002. 550. o. Rokonföldön.Szellemi utazás – Erdélyben és Csángóföldön. Xénia Kiadó, Bp., 2004. 368. Cum honore Cs. Varga István 60. születésnapjára megjelentetett könyvben a pályatársak és a jubiláns írásai találhatók. Eger, 2006. „Elviháncolt a tavaszi zápor”. Tanulmányok Jeszenyinről, a Jeszenyin-kutató Cs. Varga István köszöntése, Szombathely, 2007.

2001.2010 között ökumenikus szellemben szervezte az egri Kálvin Házi Katedra rendezvényeit. Az Apor Elemér emlékév és emlékkönyv főszervezője: „Dajkáld völgy eme várost” Apor Elemér emlékezete. Eger, 2008. (Szerkesztő és társszerző). A Magyar Kultúra Napja ünnepség – egri civil összefogás – főszervezője. A 2009-es és 2010-es egri Nagy László-napok házigazdája volt. A Csuvas irodalom népszerűsítéséért a Csuvas Írószövetség Vaszlej Mitta-díjban részesítette; az ELTE Pro Universitatekitüntetésben1 (997), Eger városa Pro Agria díjbanrészesítette (2006). Szülővárosa, Kapuvár 2009-ben díszpolgárrá avatta. Elnyerte a Heves Megyei Príma Díj közönségdíját (2009).